Endurskoðendaráð

Endurskoðendaráð

Endurskoðendaráð hefur eftirlitshlutverk með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum og sér til þess að gæðaeftirlit fari fram. Það fylgist með því hvort endurskoðendur séu að rækja störf sín í samræmi við lög, siðareglur FLE og aðrar reglur. Þá hefur það eftirlit með því að endurskoðandi uppfylli skilyrði til löggildingar og kröfur um endurmenntun. Einnig að sjá til þess að reglulegt gæðaeftirlit fari fram og að til séu siðareglur og endurskoðunarstaðlar.Endurskoðendaráð er til húsa í Borgartúni 26, 5. hæð, 105 Reykjavík. Hér er slóð á heimasíðu ER og hægt er að senda tölvupóst á formann ráðsins Áslaugu Árnadóttur aslaug@landslog.is

Ráðið er þannig skipað:

Aðalmenn

  • Áslaug Árnadóttir formaður
  • Hildur Árnadóttir
  • Jón Arnar Baldurs

Varamenn

  • Anna Mjöll Karlsdóttir varamaður formanns
  • Jóhann Gunnar Jóhannsson
  • Birgir Grétar Haraldsson

Starfsmaður endurskoðendaráðs er Elín Norðmann lögfræðingur.

 

Löggilding og skrár

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 94/2019, um endurskoðendur þá veitir Endurskoðendaráð löggildingu til endurskoðunarstarfa. Þá skal endurskoðun fara fram á vegum endurskoðunarfyrirtækis sem hefur starfsleyfi og er skráð í endurskoðendaskrá. 

Þá er endurskoðendaráði skylt að halda úti skrá yfir löggilta endurskoðendur og skrá yfir endurskoðunarfyrirtæki. Hafi endurskoðandi lagt inn réttindi sín eða þau verið felld niður skal nafn hans fellt út af skrá. Sama á við um endurskoðunarfyrirtæki sem uppfyllir ekki lengur skilyrði. Endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum er skylt að tilkynna endurskoðendaráði ef breytingar hafa orðið og draga megi í efa hæfni til að uppfylla kröfur laganna. 

Reglugerðir

Ráðherra setur reglugerðir á grundvelli laganna t.d. nánari ákvæði um endurmenntun endurskoðenda með reglugerð og reglugerð um próf til löggildingar.