Löggildingarpróf

Starfsnám sem inna þarf að hendi hjá endurskoðunarfélagi, til þess að fá próftökurétt er 3 ár (1650 vinnustundir á ári eða 4950 í heild). Ekki er gerð krafa um samfellt starfsnám. 
 
Löggildingarpróf - prófverkefni 2018 - hafa ekki komið frá prófnefnd