Stjórn

  • Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum.
  • Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega til tveggja ára í senn.
  • Ef fleiri en tveir fá atkvæði í formanns- eða varaformannskjöri, en enginn þeirra helming greiddra atkvæða, skal kosið að nýju milli þeirra tveggja, er flest atkvæði hlutu í fyrri kosningu.
  • Meðstjórnendur skulu kosnir til þriggja ára í senn, einn kosinn árlega.
  • Óheimilt er að kjósa sama mann til formanns og varaformanns oftar en einu sinni.
  • Stjórnin kýs sér sjálf gjaldkera og ritara.
  • Kosnir skulu einn endurskoðandi og einn varaendurskoðandi til eins árs.

Stjórn FLE, starfsárið 2021-2022 er þannig skipuð:

Hólmgrímur Bjarnason, formaður
Hlynur Sigurðsson
, varaformaður
Ingunn Hafdís Hauksdóttir
Eymundur Sveinn Einarsson
Sighvatur Halldórsson

Endurskoðandi FLE er:

Davíð Arnar Einarsson