Stjórn

  • Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum.
  • Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega til eins árs í senn.
  • Ef fleiri en tveir fá atkvæði í formanns- eða varaformannskjöri, en enginn þeirra helming greiddra atkvæða, skal kosið að nýju milli þeirra tveggja, er flest atkvæði hlutu í fyrri kosningu.
  • Meðstjórnendur skulu kosnir til þriggja ára í senn, einn kosinn árlega.
  • Óheimilt er að kjósa sama mann til formanns og varaformanns oftar en tvisvar í röð.
  • Stjórnin kýs sér sjálf gjaldkera og ritara.
  • Kosnir skulu einn endurskoðandi og einn varaendurskoðandi til eins árs.

Stjórn FLE, starfsárið 2017-2018 er þannig skipuð:
H. Ágúst Jóhannesson, formaður
Bryndís Björk Guðjónsdóttir, varaformaður
Guðni Þór Gunnarsson 
Sif Einarsdóttir
Anna Kristín Traustadóttir 

Endurskoðandi FLE er:
Davíð Arnar Einarsson