Endurvirkjun réttinda

Hafi endurskoðandi lagt inn réttindi sín getur hann virkjað þau á ný.  Sjá lög um endurskoðun nr. 79/2008 "24. gr. 2. ml. Hafi endurskoðandi lagt inn réttindi sín skal veita honum þau á ný eftir umsókn hans án endurgjalds ef hann fullnægir orðið öllum skilyrðum til að njóta þeirra og sanni að hann hafi uppfyllt endurmenntunarkröfur þriggja ára tímabils."

Þarf þá viðkomandi að óska eftir því við ráðuneytið og um leið að sýna fram á að sá hinn sami hafi sótt endurmenntun sem samsvarar 3ja ára tímabili – fyrir endurnýjun. Einfaldast er að senda tölvupóst á tengilið félagsins í ANR Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið (harpa.theodorsdottir@anr.is) og óskar eftir að virkja löggildinguna á ný. Sjá 7. gr. um endurmenntun:


7. gr. Endurmenntun.

 Endurskoðanda er skylt að sækja endurmenntun sem tryggir að hann viðhaldi reglulega fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og faglegum gildum. 
 Endurmenntunin skal að lágmarki svara til 20 klukkustunda á ári og samtals 120 klukkustunda á hverju þriggja ára tímabili. Endurmenntunartímabil endurskoðanda sem fær löggildingu í fyrsta sinn hefst 1. janúar árið eftir að löggilding er veitt. 
 Endurmenntun skv. 1. mgr. skal á hverju þriggja ára tímabili ná a.m.k. til eftirtalinna sviða og skal lágmark endurmenntunar á hverju sviði vera: 
    a. endurskoðun 30 klukkustundir, 
    b. reikningsskil og fjármál 20 klukkustundir, 
    c. skatta- og félagaréttur 15 klukkustundir, 
    d. siðareglur og fagleg gildi 10 klukkustundir. 
 Endurskoðandi skal halda skrá um endurmenntun sína og skulu a.m.k. 60 klukkustundir vera staðfestanlegar á hverju þriggja ára tímabili. 
 Ráðherra getur sett nánari ákvæði um endurmenntun endurskoðenda með reglugerð.